SHHB / Bestyrelsen

Bestyrelsen

2017
 
 
Positivitet og nye bestyrelses medlemmer i SHHB.

Generalforsamlingen 2017 er nu afsluttet og de ca. 30 fremmødte, fik en gennemgang af året, samt en præsentation og tilbageblik på alle de event som blev gennemført i 2016 .
På valg til bestyrelsen var 4 medlemmer som alle ønskede at blive genvalgt. Derudover opstillede 4 nye, Jakob Alkær Frederiksen, Danny Henriksen, Berit Nielsen og byens nye Rema1000 købmand Per Hjortstrand. Foreningen SHHB fik af de fremmødte lov til at vælge dem alle 4 da bestyrelsen står overfor et medlem, som har brug for en lille kort orlov og andet medlem som er har fået en langtids sygemeldt, og derfor kun har ganske få opgaver i denne periode. Ved bestyrelses første møde inden længe, vil to af de ny opstillede medlemmer indtræde i bestyrelsen. SHHBs bestyrelse består af 9 medlemmer samt 2 suppleanter. SHHBs er meget glade for den store interesse og opbakning der er for foreningen, hvilket også det kræver hvis SHHBs mange tiltag i byen fortsat skal vokse og blomstre og være med til at udvikle byen, som et dejligt sted at bosætte sig.
En særlig tak blev også givet til de mange frivillige ildsjæle uden for foreningen, samt de mange sponsorer byen rummer, når der skal arrangementer op og stå, uden den hjælp, vil det ikke kunne lade sig gøre.
Regnskab blev godkendt uden anmærkninger til trods for et lille underskud på 9000 kr.
Formand
C.H. Nielsen
mobil 2169 3995
 
Næstformand
Max Thomsen
 
Eventchef
Lotte krogh
 
Kasserer
Kate Nielsen
 
Mette Engkebølle
 
Tom Jakobsen
 
Malene Topp Østermark
 
Stella Bibi Bøgebjerg
 
Mail-ansvarlig
Judy Olsen
Tryk på billedet for at se det i stor størrelse.
Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening (SHHB)  | shhbinfo@gmail.com