/ Indkaldelse til generalforsamling 2018

Indkaldelse til generalforsamling 2018

STENLILLE HANDELS-, HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENING
Indkalder til generalforsamling
Onsdag den 21-2- 2018 kl. 19
I Kulturhuset i Stenlille
 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne
 
Kan rekvireres på telefon 2169 3995
 
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Sendes til C.H. Nielsen, Østervej 23, 4190 Munkebjergby

Der vil efter afsluttet generalforsamling være spisning som består af gule ærter med tilbehør. Der SKAL tilmeldes til formanden på telefon 2169 3995 senest 8 dage før og beløb ca. 125,00 kr. pr. deltager, som betales på dagen eller på mobilePay - mobil nr. 6063 6576.

På bestyrelsens vegne
Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening (SHHB)  | shhbinfo@gmail.com