Stenlille

Stenlille festival 2012

Øvelse dong gaslager, Stenlille

Ændring af vandløb (1) 
Udkast til miljøgodkendelse 
Job: Sorø Ældrepleje søger Social- og sundhedsassistent til udekørende gruppe 
Job: Sorø Ældrepleje søger social- og sundhedsassistent 
Vandindvindingstilladelse 
Job: Beskæftigelsesmedarbejder 
Ny leverandør til personlig pleje og praktisk hjælp 
Sæt madding på krogen 
Kom med ud i Sandlyng Mose 
Ændring af vandløb 
 
 
Nyheder og arrangementer, meddelt fra Sorø Kommune:

Ændring af vandløb (1) 
Udkast til miljøgodkendelse 
Job: Sorø Ældrepleje søger Social- og sundhedsassistent til udekørende gruppe 
Job: Sorø Ældrepleje søger social- og sundhedsassistent 
Vandindvindingstilladelse 
Job: Beskæftigelsesmedarbejder 
Ny leverandør til personlig pleje og praktisk hjælp 
Sæt madding på krogen 
Kom med ud i Sandlyng Mose 
Ændring af vandløb 

Wikipedia-links

Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening (SHHB)  | shhbinfo@gmail.com