SHHB / Generalforsamling 2021+2022

Generalforsamling 2021+2022

  Dagsorden for GENERALFORSAMLING i SHHB
Onsdag den 23-2-2022 kl. 19.00 i Kulturhuset

1 VALG AF DIRIGENT
2 VALG AF STEMMETÆLLERE
3 FORMANDENS BERETNING
4 FREMLÆGGELSE AF REVIDERET REGNSKAB for 2020 og 2021
5 INDKOMNE FORSLAG
6 FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR 2023
7 VALG TIL BESTYRELSE
På valg:
Steen - genvalg
Heidi - genvalg
Malene – genvalg
Lotte – genvalg
Berit – genvalg
Jens Jacobsen valg til bestyrelsen
Lone Krause valg til bestyrelsen
Suppleant Cecilie – genvalg
Valg af revisor Kate Nielsen + 1
Frank Pedersen udtræder af bestyrelsen af personlige årsager
8 Evt.
9 Efter generalforsamlings afslutning byder SHHB på kaffe, kage samt øl og vand.

Tilmelding af hensyn til indkøb til formand CH Nielsen på 21693995 eller chn4190@gmail.com
Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening (SHHB)  | shhbinfo@gmail.com