Diverse / Helt små børn kan lære at læse

Kan små børn lære at læse og skrive?

 

Tænk, hvis vi først talte til barnet, når det begyndte at tale til os, eller at vi først læste for barnet, når det begyndte at læse for os. Det er svært at forestille sig?

Forskning fortæller os, at børn der tidligt og på en meningsfuld måde stifter bekendtskab med skriftsproget, får en mere positiv læse- og skriveudvikling.

Tale- og sprogkonsulent Ulla Flye Andersen fra Sprog & Leg, mener også, at man sagtens kan have fokus på skrive- og læseudviklingen hos helt små børn:

"På et besøg i en flerbørns dagpleje i Københavns Kommune, oplevede jeg børn helt ned i 2 års alderen, som kunne læse ordkort med deres egne navne - og nogle kunne endda læse de andre børns navne! Enkelte læste ordkort med dyrenes navne. En fantastisk oplevelse! Og et eksempel på, at man sagtens have fokus på skrive- og læseudviklingen hos helt små børn".

Når det handler om små børn, er der ikke tale om at træne bogstaver isoleret. Det er heller ikke vigtigt, hvordan børnene skriver bogstaverne (omvendt, på hovedet, uden mellemrum etc.). Bare de har interessen for ord og bogstaver, og lysten til at lege med sproget.

Tanken er, at hvis børn tidligt er sammen med voksne, som er opmærksomme på at bruge skriftsproget på en meningsfuld måde, så bliver de voksne rollemodeller for børnene.

Gør dine børn opmærksomme på skriftsproget, ved at:

➢ Læse bøger sammen - og pege på bogstaverne

➢ Læse, hvad der står på mælkekartonerne

➢ Skrive huskesedler sammen

➢ Skrive ønskesedler sammen

➢ Lade børnene selv skrive deres navn, hvor du måske ville have gjort det

➢ Læse vejskilte

➢ Lade barnet skrive på pc/ipad

➢ Klippe reklamer ud

➢ Se ”Skæg med bogstaver” i TV

➢ Læse rimbøger med alfabetet

Se et spændende udvalg af børnebøger og sprogstimulerende materialer på www.sprogogleg.dk.

Eller kontakt Ulla Flye Andersen for råd og vejledning til dit barns sprogudvikling, og få idéer til, hvordan du selv kan hjælpe dit barn godt på vej med sproget.

Sprog & Leg

Ulla Flye Andersen

Facebook - "Sprog & Leg"

Et eksempel på, hvordan helt små børn kan blive præsenteret for skriftsproget, uden at det er træning:

ko

 

Pressekontakt:

Ulla Flye Andersen

20901599

ufa (at) sprogogleg.dk

 

http://www.sprogogleg.dk

 

Udsendt af:

Sprog & Leg

Tåstrupvej 44, Selling

8370 Hadsten

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Denne information blev leveret af PressWire - http://www.presswire.dk/

 

Du kan også læse hele pressemeddelelsen her:

http://www.presswire.dk/default.asp?o=1&pid=68653

ko
Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening (SHHB)  | shhbinfo@gmail.com