/ Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

Generalforsamling i SHHB blev afholdt i februar og med ganske få udskiftninger i bestyrelsen. Traditionens tro med Guleærter som afslutning på en god aften.
 
Der var en særlig tak til de to unge suppleanter Stella Bibi Bøgebjerg Hansen og Mathilde Bagger Schmidt, som sagde farvel efter to gode år i SHHB.
 
Formanden Carl Henrik Nielsen takkede dem, og ønskede dem god vind i fremtiden. De to friske piger giver bolden videre til nye unge fra 7. årgang, og gav suppleantrollen gode ord med på vejen. Som Mathilde Bagger Schmidt afsluttede med at sige, hjælper det kun, at man gør noget, og gør man ikke noget, sker der ingenting.
Hvilket hun bestemt er fornuftige ord, at give videre.
 
Bestyrelsen har været meget glade for de to unge piger og ønsker at få de unge integreret i byens frivillighed og på den måde skabe fællesskab i byen.
 
 
Nye unge suppleanter
 
SHHB byens borgerforening kan stolt præsentere 5 friske elever fra Stenlille skoles 7. årgang, som er klar til at tage deres tørn i to år i SHHB. Foreningen har haft succes med tidligere unge suppleanter og slog tilbuddet op i skolen med ønske om at finde to, som havde lyst til at være med. Ikke mindre end 5 meldte sig. SHHB ønskede ikke at sige nej til nogen. Derfor har foreningen nu et helt lille unikt ungt team, fra venstre:
Cecilie Christensen, Sebastian Gjevnøe, Malie Lydolph, Jessica Olufsen Jakobsen og Sophie Henriksen. SHHB glæder sig til samarbejdet og byder de unge velkommen.
 
5 nye suppleanter
STENLILLE HANDELS-, HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENING
Indkalder til generalforsamling
Onsdag den 21-2- 2018 kl. 19
I Kulturhuset i Stenlille
 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne
 
Kan rekvireres på telefon 2169 3995
 
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Sendes til C.H. Nielsen, Østervej 23, 4190 Munkebjergby

Der vil efter afsluttet generalforsamling være spisning som består af gule ærter med tilbehør. Der SKAL tilmeldes til formanden på telefon 2169 3995 senest 8 dage før og beløb ca. 125,00 kr. pr. deltager, som betales på dagen eller på mobilePay - mobil nr. 6063 6576.

På bestyrelsens vegne
Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening (SHHB)  | shhbinfo@gmail.com