SHHB / Julehilsen fra SHHB-formanden

Julehilsen fra SHHB-formanden

Kære alle i Stenlille

Nu rinder 2018 snart ud og SHHB vil derfor gerne ønske alle en glædelig jul samt et godt nytår.
 
Vi kan se tilbage på et år, som vi har fået løst med FlagAlle på de vigtigste dage samt fået tilført julebelysningen nyt blod/ lys samt 3. afdeling af julelys på træet og vi forventer at 4. og sidste del bliver i 2019.
 
Uge 34 blev igen i år en kæmpe begivenhed og herfra skal der lyde en kæmpe tak til alle de frivillige, der bruger mange timer før - under - og efter for at uge 34 kan blive en årlig event for Stenlilles borgerne i alle aldre. – Tak til alle foreninger som har bridraget med events samt gennemført uge 34.
 
Juleklip med alle børnehaverne er nu overstået igen med afslutning af julehygge 1. søndag i advendt, og vi håber at alle deltagere har fået en god start på julemåneden.
 
Stort tak til klippeklisterholdet skal her fra lyde - uden jer ingen jul i kulturhuset.
 
Vi i SHHB ser desværre, at flere detailhandelsbutikker lukker, men heldigvis opstår der også nye. Men vi ser en tendens til at antallet falder. Vi må i de kommende år se om vi kan fastholde et rimeligt antal butikker til vores fælles bedste, så opfordringen er handel lokalt, når det kan lade sig gøre.
 
SHHB vil også gerne opfordre til, at hvis der er nogle der vil hjælpe til i SHHB eller uge 34, at give os et praj på telefon eller mail, for der er altid brug for hænder/hoveder til at få vore events til at lykkes.
 
Vi har stadigvæk ikke fået Brugsen tilbage og mangler stadigvæk bankboks og der er stadigvæk arbejde igen med dette og det fortsætter i 2019, så den er kørende.
 
Vi fra bestyrelsen vil igen sige tak til alle der har ydet hjælp i 2018 og ønske alle en glædelig Jul samt et godt Nytår.
Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening (SHHB)  | shhbinfo@gmail.com