Stenlille

Stenlille festival 2012

Øvelse dong gaslager, Stenlille

Spildevandstilladelse 
Udbudsmateriale 
Spildevandstillæg I høring 
varmeregning 
Høring om kommuneplantillæg 
Ny TMD-chef (1) 
Screeningsafgørelse for fjernvarmeprojekt 
Lokalplan SK68 er vedtaget 
Lokalplan SK 71 er vedtaget 
Sirener testes 4. maj kl. 12.00 
 
 
Nyheder og arrangementer, meddelt fra Sorø Kommune:

Spildevandstilladelse 
Udbudsmateriale 
Spildevandstillæg I høring 
varmeregning 
Høring om kommuneplantillæg 
Ny TMD-chef (1) 
Screeningsafgørelse for fjernvarmeprojekt 
Lokalplan SK68 er vedtaget 
Lokalplan SK 71 er vedtaget 
Sirener testes 4. maj kl. 12.00 

Wikipedia-links

Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening (SHHB)  | shhbinfo@gmail.com