Stenlille

Stenlille festival 2012

Øvelse dong gaslager, Stenlille

Endelig vedtagelse af Lokalplan SK67 
Fornyelse af vandindvinding 
Igen gang i gynger og karusseller 
Screeningsafgørelser for to vandløbsregulativer 
Ny vicekommunaldirektør 
Ekspropriation til dobbeltrettet cykelsti langs Tersløsevej 
Velkommen i Kompasset 
Rottesikre din ejendom! 
Fast vaccinested i Sorø 
 
 
Nyheder og arrangementer, meddelt fra Sorø Kommune:

Endelig vedtagelse af Lokalplan SK67 
Fornyelse af vandindvinding 
Igen gang i gynger og karusseller 
Screeningsafgørelser for to vandløbsregulativer 
Ny vicekommunaldirektør 
Ekspropriation til dobbeltrettet cykelsti langs Tersløsevej 
Velkommen i Kompasset 
Rottesikre din ejendom! 
Fast vaccinested i Sorø 

Wikipedia-links

Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening (SHHB)  | shhbinfo@gmail.com