Stenlille

Stenlille festival 2012

Øvelse dong gaslager, Stenlille

Tilslutningstilladelse 
Sagsbehandlingstiden er markant reduceret for byggesager 
Vigtigt, hvis du modtager nyhedsmails fra Sorø Kommune 
Sorø Kommune får ny og mere brugervenlig hjemmeside 29. marts 
Gratis infoaften om iværksætterkursus 
Afgørelse om skift i dyretype 
Ambitiøs indsats for at højne børn og unges trivsel 
Høring om kollektiv trafik 
Siloer ? Engelsborgvej 9 
Afgørelse om ikke VVM-pligt 
 
 
Nyheder og arrangementer, meddelt fra Sorø Kommune:

Tilslutningstilladelse 
Sagsbehandlingstiden er markant reduceret for byggesager 
Vigtigt, hvis du modtager nyhedsmails fra Sorø Kommune 
Sorø Kommune får ny og mere brugervenlig hjemmeside 29. marts 
Gratis infoaften om iværksætterkursus 
Afgørelse om skift i dyretype 
Ambitiøs indsats for at højne børn og unges trivsel 
Høring om kollektiv trafik 
Siloer ? Engelsborgvej 9 
Afgørelse om ikke VVM-pligt 

Wikipedia-links

Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening (SHHB)  | shhbinfo@gmail.com