Stenlille

Stenlille festival 2012

Øvelse dong gaslager, Stenlille

Oplev Danmark for Målene 
Mad, Magdalene og moderne køkkenhaver 
Erhvervsklima 
Møde om Istidsruten 
Råstofindvinding 
Ordblindedag 
Ordblindedag 
Kom til folkefest 
Spildevandsplan 2020 
 
 
Nyheder og arrangementer, meddelt fra Sorø Kommune:

Oplev Danmark for Målene 
Mad, Magdalene og moderne køkkenhaver 
Erhvervsklima 
Møde om Istidsruten 
Råstofindvinding 
Ordblindedag 
Ordblindedag 
Kom til folkefest 
Spildevandsplan 2020 

Wikipedia-links

Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening (SHHB)  | shhbinfo@gmail.com