Stenlille

Stenlille festival 2012

Øvelse dong gaslager, Stenlille

Er du kommunens nye forpagter? 
Kørsel til borgere med demens 
Regulering af vandløbet Stokkerenden 
Ny fagcenterchef i Social og Sundhed 
Åbning af rørlagt vandløb 
Handicappris 2019 
Budgetforlig 
Telemast på Frederiksberg 
Vandløbssyn i Sorø Kommune 
 
 
Nyheder og arrangementer, meddelt fra Sorø Kommune:

Er du kommunens nye forpagter? 
Kørsel til borgere med demens 
Regulering af vandløbet Stokkerenden 
Ny fagcenterchef i Social og Sundhed 
Åbning af rørlagt vandløb 
Handicappris 2019 
Budgetforlig 
Telemast på Frederiksberg 
Vandløbssyn i Sorø Kommune 

Wikipedia-links

Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening (SHHB)  | shhbinfo@gmail.com