Stenlille

Stenlille festival 2012

Øvelse dong gaslager, Stenlille

Hvordan kan man leve et godt liv med en kronisk sygdom? 
Forhøring om boligområde 
Skovrejsning uden VVM-pligt 
2. grødeskæring i 2022 
Orientering om Vandløbsprojekter I Sandlyng Å 
UV-behandling af drikkevand 
Ruds Vedby Svømmesø 
Vaccineindsats på vej 
Sorø med i globalt klimafællesskab 
Indvielse af ny badebro 
 
 
Nyheder og arrangementer, meddelt fra Sorø Kommune:

Hvordan kan man leve et godt liv med en kronisk sygdom? 
Forhøring om boligområde 
Skovrejsning uden VVM-pligt 
2. grødeskæring i 2022 
Orientering om Vandløbsprojekter I Sandlyng Å 
UV-behandling af drikkevand 
Ruds Vedby Svømmesø 
Vaccineindsats på vej 
Sorø med i globalt klimafællesskab 
Indvielse af ny badebro 

Wikipedia-links

Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening (SHHB)  | shhbinfo@gmail.com