Stenlille / Stenlille-bebyggelse

Stenlille-bebyggelse

SHHB-lokalrådet: Vedr. høringssvar til kommuneplan
 
 
Borgmestersvar vedr. brev herunder
 
Kære alle

Tak i lige måde. Arbejdstøjet er allerede taget i brug😊. Jeg har i dag haft de første kontakter til potentielle interessenter.
 
Jeg må dog bemærke, at det ikke er muligt at give enkelt personer/selskaber mere “smidige behandlinger” end andre😊.
 
Jeg vender tilbage så snart jeg har nyt i sagen.
 
Jeg sender endvidere en opfølgning på Helhedsplanen afd. 2, som kan lægges på jeres hjemmeside.

Mvh. Gert
Opfølgning af møde med borgmesteren, september 2019
 
Kære Gert.

Tak for at du kom til Stenlille og for et godt møde om vores hørringssvar til kommuneplanen 2030.

Det er dejligt, at du og forvaltningen gerne vil i dialog med os i Stenlille og at I er klar til at trække i arbejdstøjet om, hvordan vi sammen kan skabe boligudvikling i Stenlille.

Det var et godt og konstruktivt møde om de udfordringer, som vi oplever i Stenlille bl.a. med at få egnede boliger til borgere, der bliver ældre, og gerne vil have mulighed for at blive boende i deres hjemby/lokalområde.

Vi har opsamlet de centrale punkter fra mødet:

• Forvaltningen og politikerne vil fortsat medvirke positivt til at fremme en bebyggelse på ”Janusgrunden”, bl.a. gennem en hjælpsom og smidig behandling af byggetilladelse o.a.

• Borgmesteren og forvaltningen vil deltage i dialog-møde om at skabe boligudvikling i Stenlille,
hvor vi samarbejder om, at få de rette interessenter til at deltage i møde. Herunder kommunens /Borgmesterens netværk til developer /entreprenører/boligforeninger m.fl. SHHB/Stenlille lokalråd vil ligeledes trække på deres netværk af lokale entreprenører, virksomheder o.a. foruden borgere i Stenlille.

• Borgmesteren, byplanlæggere og andre relevante fagpersoner i forvaltningen vil mødes med Stenlille lokalråd m.fl. for at se på de konkrete områder, der er udlagt til boligudvikling. Og bl.a. drøfte om det plangrundlag/lokalplaner der er udarbejdet før finanskrisen og kommunesammenlægningen er de bedst mulige i dag. En ændring f.eks. med en opdeling af storparcel (Slettebjerggård) i flere mindre parceller blev nævnt som en mulighed.

• I forbindelse med kommuneplanprocessen, vil kommunen justere kommunes hjemmeside mhp. at der foruden en beskrivelse af Sorø by som et dejligt bosætningssted også nævnes og synliggøres at der er dejlige bosætningsmuligheder i de mindre by oglandsbyområder som Stenlille, Dianalund; Ruds Vedby o.a.

• Kommunens salg af det gl. rådhus blev drøftet, herunder muligheden for at etablere boliger i bygningerne.
 

Borgmesteren lovede at afklare og melde tilbage om hvorvidt Aktiviteten også sættes til salg. Aktiviteten er et vigtigt samlingssted for mange foreninger i Stenlille. Ved et evt. salg af Aktiviteten vil mange foreninger stå uden lokaler, da Kulturhuset ikke vil kunne rumme alle de forenings aktiviteter, der foregår der.


Vi ser frem til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde med dig, andre politikkere og forvaltningen om at skabe boligudvikling i Stenlille.

Med venlig hilsen

Lokalrådet i Stenlille, SHHB

/ Lotte Krogh
Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening (SHHB)  | shhbinfo@gmail.com