Stenlille / Stenlille-bebyggelse

Stenlille-bebyggelse

Så kom tilladelsen. Mail modtaget 25.5.2020 :-)
 
 
Hej,

Tak for sidst – så kom byggetilladelse fra Sorø Kommune. Håber jeg kan præsentere et mere færdigt projekt efter sommerferien.

Mvh. – Best regards,

Anders Moltke-Leth

April 2020
 
Seniorboliger i Stenlille

Nu må der snart bygges på Janusgrunden, den 17.400 m2 store grund, der ligger centralt i Stenlille, lige bag kulturhuset og langs med banelinjen.

Anders Moltke-Leth, der ejer grunden, har meddelt os, at de sidste boreprøver vedr. forurening er overstået, og han har derfor indsendt ansøgning om byggegodkendelse til kommunen. Den håber han at få i løbet af maj 2020. Det er ikke det samme, som at der straks kommer gang i byggeriet, men byggetilladelse er dog en væsentlig milepæl på vejen.

Kulturhuset, der har stor interesse i at få et spændende seniorboligområde her, har et "Janusgrund-udvalg" som her i april måned 2020 har været grunden over nogle gange, for at fjerne plastaffald o.lign. Grunden var begyndt nogle steder at ligne en losseplads, men nu, hvor den er renset, bliver der holdt godt øje med, hvad der foregår. Metalporten ved kulturhuset er også svejset og kommet på plads igen v.h.a. frivillige dygtige fagfolk. Der vil blive lukket for indkørsel med biler, men man kan fortsat gå hen over grunden.

Det bliver spændende at følge med i byggeplanerne, som vi håber at kunne fremlægge i løbet af året. Billederne her viser gamle planer, som kan blive en mulighed, men alt afhænger af byggetilladelsens præmisser samt det reelle behov. Billedet af Anders Moltke-Leth er fra et møde i kulturhuset i slutningen af sidste år, hvor planerne blev fremlagt.
 
Janusudvalget under Stenlille Kulturhus
Jens Jacobsen, Hardy Hansen og Preben Lemann

februar 2020
Vi ønsker gang i boligbyggeriet i Stenlille

Borgerne i Stenlille har om nogen et fællesskab blandt borgerne når det gælder. Således var det også tilfældet, da Lotte Krogh sidste år i en avisartikel tog hul på emnet, om at få lov og mulighed for at blive gammel i Stenlille.

Det satte gang i en masse og pludselig var der nedsat en aktiv arbejdsgruppe under SHHB/Lokalråd, som intenst har forsøgt at strø nogle frø til en udvikling i Stenlille.
 
Arbejdsgruppen består af Jens Jacobsen formand for Stenlille Kulturhus, Preben Lemann fra Stenmagle, Jytte Bennike fra Stenlille Kulturhus bestyrelse og Lotte Krogh fra SHHB/Lokalråd.
 
Arbejdsgruppen sendte et høringsvar til Sorø Kommune, hvor de satte fokus på, at man ønskede en udvikling på boligmulighederne i Stenlille. Gruppen kontaktede også Borgmester Gert Jørgensen og bad om mulighed for et fokus på byggemulighederne og udviklingen af Stenlille.

Det skabte en dialog og borgermøder som tydeligt viste en stor interesse for at få gang i noget byggeri i Stenlille.

Arbejdsgruppen i Stenlille arbejder fortsat intenst på mulighederne og Kopp i Sorø modtog i sidste uge over 100 spørgeskemaer til Kenneth W. Jørgensen, som er arkitekt hos Kopp i Sorø. Spørgeskemaerne satte fokus på, hvilke behov borgerne lagde vægt på ved et evt. boligbyggeri på Slettebjerg området.

SHHB/Lokalråd er stolte over den store interesse og at blive bekræftet i, at der er et ønske om at udvikle Stenlille med flere boliger og den nedsatte arbejdsgruppe fortsætter med at sætte fokus på, at der skal ske noget i fremtiden.


På billedet ses Arkitekt Kenneth W. Jørgensen fra Kopp Sorø som modtager spørgeskemaerne fra Jens Jacobsen, formand for Stenlille Kulturhus, som er en af de aktive fra arbejdsgruppen under Stenlille Lokalråd.
På et møde i Kulturhuset d. 13. december 2019 med deltagelse af 62 Stenlilleborgere blev der tilkendegivet et stort behov for nye boliger og stor interesse for nybyggeri i Stenlille.
 
Nu har du muligheden for at sætte dit præg på det kommende byggeri. – Vi er ved at indsamle behov og ønsker i forbindelse hermed. Lad os høre om dine/jeres ønsker og behov til bolig:
 
- Download spørgeskemaet ved at klikke her, 
 
udfyld det og send det til: shhbinfo@gmail.com. Det kan også afleveres i Røde Korsbutikken på Hovedgaden, eller i Kulturhuset i Bogcaféen tirs. kl. 15-17 eller lørdag kl. 10-12. Alternativt hos Lotte Krogh, i postkassen på Assentorpvej 44A.
 

Vi har brug for at høre fra dig senest lørdag den 15. februar 2020.
Januar 2020
 
Janusgrunden bag kulturhuset er fortsat i spil vedr. mulig bebyggelse. Ejeren af grunden, Anders Moltke-Leth, har sendt os denne rapport. Den var på engelsk, så vi har lavet en "dansk" udgave via Google translate. Der er lidt sjove sætninger ind imellem, men så har man begge udgaver, og kan læse den, der giver bedst mening. Det er begge PDF-filer.
 
Engelsk - klik her
 
ET RYKIND AF BORGERE SOM ØNSKER AT BLIVE GAMLE I STENLILLE


En fredag eftermiddag, 16. december 2019 kl.16, hvor alle egentlig har nok at gøre med juleindkøb og indkøb af gode julegaver, var der alligevel plads til at prioritere fremtidens Stenlille.

62 Stenlille borgere, satte julegaveindkøb på standby i små to timer, for måske at sætte præg på en langt større gave i fremtiden.

I forbindelse med Sorø Kommunes Høringssvar i efteråret bad Lokalrådet i Stenlille om et møde og en hjælpende hånd fra Sorø kommune, ved en direkte henvendelse til Borgmester Gert Jørgensen. Det gav tidligere på året udslag i et lille indledende møde i Stenlille Kulturhus, hvor borgmesteren fik udleveret et par alt for store arbejdsbukser, som Lokalrådet ønskede at han skulle kunne udfylde med tiden. Dog ikke rent fysisk, men et lille hint om, at vi i Stenlille ønsker hjælp til at få gang i hjulene.

Der har tidligere været møde omkring det som kaldes Janusgrunden (Grunden bag Kulturhuset i Stenlille) men i fredags var det Slettebjerg som var i spil.

Allerede et kvarter før mødet, var mange borgere begyndt at møde op. Gert Jørgensen havde sat os stævne med Lars Mouritsen (Kopp Sorø), samt en arkitekt som kunne give et bud på 19 nye boliger på Slettebjergvej. Tømrermester var selv noget overrasket over det store engagement, og luftede også tanken om, at han hellere måtte se at få bygget nogle huse. Selv havde han måske troet, at der ville møde 8-10 personer op. Men som Lokalrådet som står bag sagde, så var der faktisk mange, som desværre var forhindret grundet den korte frist og tidspunktet på året.


God dialog og mange seriøse spørgsmål

Der var ingen præcis dagsorden, men højt til loftet. Borgerne kunne byde ind med ønsker på størrelse af boligen, med eller uden carport, redskabsrum, leje, eje eller måske en andelsbolig. Alt kom frem på mødet og alle blev hørt.

Ved håndsoprækning blev der i hvert fald klart meldt ud, at borgerne er interesseret. Og stemningen af det store seriøse behov påvirkede også Lars Mouritsen så meget, at han udtrykte sig: ”Nu må I sige, hvad det er jeg skal bygge, så vi kan komme i gang”. Borgmester Gert Jørgensen glædede sig også over det store fremmøde, særlig fordi der var mange, som var meget seriøse omkring projektet. Nu vil parterne gå hjem og arbejde videre, hvor Borgmester Gert Jørgensen vil fortsætte sin hjælp til Lars Mouritsen med de forskellige muligheder i opstartsfasen.

SHHB/Lokalråd som er en gruppe på fire, Preben Lemann fra Stenmagle, Jytte Bennike og Jens Jacobsen fra Stenlille Kulturhus bestyrelse, samt Lotte Krogh fra SHHB var ovenud tilfredse med mødedeltagelsen. Her blev oprettet maillister, hvorpå man kunne skrive sig på, hvis man ønskede at følge med på det videre forløb.

Arbejdsgruppen vil fortsætte med de forskellige projekter, her er også Janusgrunden fortsat i spil, og gruppen lover at følge op lige indtil det første spadestik plantes i Stenlille. Og som gruppen siger, så vil Stenlille borgerne gerne blive gamle i Stenlille.
JANUSGRUNDEN KAN BLIVE EN SKØN PLET FOR BYEN STENLILLE

Lokalrådet i Stenlille, også kaldet SHHB i daglig tale, har på ganske få uger fået sammensat en lille arbejdsgruppe, som allerede nu har haft to spændende møder omkring byens udvikling og behovet for lejeboliger i Stenlille. Og nu ser det ud til, at der kommer endnu mere skub i sagerne. Ejeren af Janusgrunden Anders Moltke-Leth ønskede et møde med Lokalrådet omkring hvilke behov og hvordan et fælleskab kunne etableres på Janusgrunden. Lokalrådet handlede hurtigt og fik fat i et par håndfulde borgere, som kunne have interesse for byggeriet og som kunne sætte ord på, hvordan området kunne blive mest attraktivt. Lokalrådet er ikke i tvivl om, at mange flere borgere i Stenlille vil være interesseret. Til dette indledende møde, der fandt sted 29. oktober 2019 i Kulturhuset, blev i første omgang en sammensætning på omkring 20 borgere. Men det er klart, at så snart ejeren af Janusgrunden Moltke-Leth har det sidste på plads med Sorø kommune, hvilket han forventer i starten af 2020, vil arbejdsgruppen igen få til opgave at indkalde til et større borgermøde for alle interesserede og med Anders Moltke-Leth og hans team.

Det blev et godt møde, hvor Lokalrådets arbejdsgruppe bestående af Jytte Bennike, Jens Jacobsen, Preben Lemann og Lotte Krogh indledte mødet med en lille appetit på, hvad Stenlille har at byde på. Derefter fik Anders Moltke-Leth ordet og fortalte om sine planer og overvejelser med Janusgrunden og at han ønskede at møde Lokalrådet og borgere i Stenlille. Med sig havde han en lille gruppe bestående af tre engelsktalende studerende fra Handelshøjskolen i København CBS, som arbejder for at undersøge de ønsker byens borgere har for et fremtidigt ældrefællesskab eller blandet byggeri for ældre og unge familier. Det blev til lidt af en udfordring indtil tilhørende i lokalet fik skemaet i hånden og så at alle spørgsmålene trods alt stod på dansk. Så her blev noteret og krydset af om forskellige muligheder. Hvilke slags bolig ønsker man i Stenlille, handler det om ejerboliger, eller skulle det udelukkende være lejeboliger, eller måske begge dele. Her kan være ønsker om fælleshus, hvor mange m2 er der behov for, og hvor meget husleje kan man betale. Moltke-Leth udtrykte, at han havde fået indtryk af, at der er et stort engagement og et fællesskab i og omkring kulturhuset i Stenlille og så frem til et fremtidigt samarbejde med lokalrådet og andre.
 
Lokalrådet gik hjem med en god fornemmelse, at der både var god stemning og dialog, og at det vil blive et utroligt spændende projekt for Stenlille.
 
Borgmester Gert Jørgensen har tidligere på måneden været i Stenlille for at modtage det høringssvar som Lokalrådet har sendt til Sorø kommune, hvorpå SHHB/Lokalrådet bad om hjælp til at få gang i hjulene. Sorø kommune har været meget i mødekommende og her er der også sat nogle skibe i søen. Lokalrådet afventer i disse dage en tilbagemelding fra Borgmesteren, som allerede har lovet et møde, som skal omhandle byggemuligheder og udvikling i Stenlille.
 
 
 
.
SHHB-lokalrådet: Vedr. høringssvar til kommuneplan
 
 
Borgmestersvar vedr. brev herunder
 
Kære alle

Tak i lige måde. Arbejdstøjet er allerede taget i brug😊. Jeg har i dag haft de første kontakter til potentielle interessenter.
 
Jeg må dog bemærke, at det ikke er muligt at give enkelt personer/selskaber mere “smidige behandlinger” end andre😊.
 
Jeg vender tilbage så snart jeg har nyt i sagen.
 
Jeg sender endvidere en opfølgning på Helhedsplanen afd. 2, som kan lægges på jeres hjemmeside.

Mvh. Gert
Opfølgning af møde med borgmesteren, september 2019
 
Kære Gert.

Tak for at du kom til Stenlille og for et godt møde om vores hørringssvar til kommuneplanen 2030.

Det er dejligt, at du og forvaltningen gerne vil i dialog med os i Stenlille og at I er klar til at trække i arbejdstøjet om, hvordan vi sammen kan skabe boligudvikling i Stenlille.

Det var et godt og konstruktivt møde om de udfordringer, som vi oplever i Stenlille bl.a. med at få egnede boliger til borgere, der bliver ældre, og gerne vil have mulighed for at blive boende i deres hjemby/lokalområde.

Vi har opsamlet de centrale punkter fra mødet:

• Forvaltningen og politikerne vil fortsat medvirke positivt til at fremme en bebyggelse på ”Janusgrunden”, bl.a. gennem en hjælpsom og smidig behandling af byggetilladelse o.a.

• Borgmesteren og forvaltningen vil deltage i dialog-møde om at skabe boligudvikling i Stenlille,
hvor vi samarbejder om, at få de rette interessenter til at deltage i møde. Herunder kommunens /Borgmesterens netværk til developer /entreprenører/boligforeninger m.fl. SHHB/Stenlille lokalråd vil ligeledes trække på deres netværk af lokale entreprenører, virksomheder o.a. foruden borgere i Stenlille.

• Borgmesteren, byplanlæggere og andre relevante fagpersoner i forvaltningen vil mødes med Stenlille lokalråd m.fl. for at se på de konkrete områder, der er udlagt til boligudvikling. Og bl.a. drøfte om det plangrundlag/lokalplaner der er udarbejdet før finanskrisen og kommunesammenlægningen er de bedst mulige i dag. En ændring f.eks. med en opdeling af storparcel (Slettebjerggård) i flere mindre parceller blev nævnt som en mulighed.

• I forbindelse med kommuneplanprocessen, vil kommunen justere kommunes hjemmeside mhp. at der foruden en beskrivelse af Sorø by som et dejligt bosætningssted også nævnes og synliggøres at der er dejlige bosætningsmuligheder i de mindre by oglandsbyområder som Stenlille, Dianalund; Ruds Vedby o.a.

• Kommunens salg af det gl. rådhus blev drøftet, herunder muligheden for at etablere boliger i bygningerne.
 

Borgmesteren lovede at afklare og melde tilbage om hvorvidt Aktiviteten også sættes til salg. Aktiviteten er et vigtigt samlingssted for mange foreninger i Stenlille. Ved et evt. salg af Aktiviteten vil mange foreninger stå uden lokaler, da Kulturhuset ikke vil kunne rumme alle de forenings aktiviteter, der foregår der.


Vi ser frem til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde med dig, andre politikkere og forvaltningen om at skabe boligudvikling i Stenlille.

Med venlig hilsen

Lokalrådet i Stenlille, SHHB

/ Lotte Krogh
Klik på billederne for at se dem større!
Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening (SHHB)  | shhbinfo@gmail.com